Er mwyn sicrhau y gallwn ariannu cymaint o brosiectau ymchwil canser a phosib, nid oes gennym y cyllid ar gyfer costiau cyfieithu, felly mae ein gwefan yn Saesneg.

Fodd bynnag mae ein prosiectau ymchwil ar gael i’w gweld yn y Gymraeg – gweler isod. Os hoffech unrhyw wybodaeth yng Nghymraeg, cysylltwch â ni ar crw@wales.nhs.uk neu 029 2031 6976. Diolch am gefnogi Ymchwil Canser Cymru.

 

Lawrlwythwch y daflen Ymchwil Canser y Colon yn y Gymraeg

Lawrlwythwch y daflen Ymchwil Canser y Fron yn y Gymraeg

Lawrlwythwch y daflen Ymchwil Canser Ceg y Groth yn y Gymraeg

Lawrlwythwch y daflen Ymchwil Canser y Prostad yn y Gymraeg

Lawrlwythwch y daflen Banc Canser Cymru yn y Gymraeg

Lawrlwythwch y daflen Ymchwil Canser Bôn-Gelloedd yn y Gymraeg

Lawrlwythwch y daflen Ymchwil Radiotherapi yn y Gymraeg

Lawrlwythwch y daflen Ymcwhil Canser a’r System Heintrydd yn y Gymraeg

Lawrlwythwch y daflen Ymchwil Canser i’r Pen a’r Gwddf yn y Gymraeg